Past Presidents

Venkat

Venkat Vavilala
2018

 

Hansa

Hansa Sawlani
2017

 

Gaurav

Gaurav Kumar
2016

 

Ramesh

Ramesh Unni
2015

 

Vijay

Vijay Dave
2014

 

Arvind

Arvind Gandhi
2013

 

Mohan

Mohan Kesani
2012

 

Ramesh

Ramesh Kanuru
2011

 

Krishnakant

Krishnakant Raiker
2010

 

Rupesh

Rupesh Shah
2009

 

Ravi

Ravi Bhagwat
2008

 

Raja

Raja Devanathan
2007

 

Nisheeth

Nisheeth Gupta
2006

 

Ramesh

Ramesh Gaud
2005

 

Surendra

Surendra Shah
2004

 

Vimal

Vimal Pathak
2003

 

Ram

Ram Gupta
2002

 

Shailesh

Shailesh Bhatt
2001

 

Anil

Anil Kothari
2000

 

Vidhyadhar

Vidhyadhar Gandra
1999

 

Vidya

Vidya Kora
1998

 

Panna

Panna Barai
1997

 

Harish

Harish Shah
1996

 

Ashwani

Ashwani Kumar
1995

 

Amarnath

Amarnath Agarwal
1994

 

Arjun

Arjun Gupta
1993

 

Prakash

Prakash Makam
1992

 

Shreyas

Shreyas Desai
1991

 

Sarla

Sarla Goel
1990

 

Harsh

Harsh Dalal
1989

 

Bharat

Bharat Barai
1988

 

Surjit

Surjit Patheja
1987

 

Krishnan

Krishnan Potti
1986

 

Shodhan

Shodhan Patel
1985

 

Koppolu

Koppolu Sarma
1984

 

Vijay

Vijay Dave
1983

 

P.R.

P.R. Unni
1982